Dom > Novosti > Sadržaj
Prekomorska situacija optičkog kabla
- Jun 13, 2017 -

Kuba je otvorila prvi podmorski optički kabal, tako da pristupi Kubi u pravcu određenog povećanja. Iako još uvek postoji daleki način da se realizuje stvarna sloboda Interneta, ovo je zaista pravi korak na putu promjene na Kubi. Istovremeno, kubanska televizija 20, prvi put sinhrono igranje stranih televizija, ovo je prvi put za skoro 50 godina na Kubi.

Kuba je jedna od poslednjih zemalja na zapadnoj hemisferi koja povezuje kablove sa optičkim vlaknima i jedna od najnižih stopa povezivanja na svetu. Prije toga, mrežne usluge Kube uglavnom su povezane preko satelitskih sistema, brzina je veoma spora. Oko 16% Kubanaca ima pristup Internetu, uglavnom zbog upotrebe Interneta u svom radu i učenju, ali većina njih su lokalni LAN i podložni su mnogim ograničenjima. Samo 2,9% Kubanaca može slobodno pretraživati web stranice širom svijeta kod kuće.


Copyright © Hangzhou Hongfeng Cable Co, Ltd. Sva prava zadržana.